Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 382

Antal anslutningar: 467

Nyhetsbrev december 2015

Hej Fibermedlem

Skölvene Fiberförening önskar alla en GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Verksamheten i föreningen pågår just nu med att teckna fastighetsanslutningsavtalen, eftersom vi i det närmaste är klara med markavtalen.

Som nästa uppgift kommer den offentliga upphandling som krävs för att hitta den totalentreprenör som vi hoppas skall […]

Nyhetsbrev september 2015

Hej alla fibermedlemmar!

Läget i föreningen är att vi just nu är 314 medlemmar. Arbetet fortskrider, snart har vi fått klart alla markavtal. Nästa steg i utvecklingen blir att vi kommer med ett fastighetsanslutningsavtal där du som medlem binder dig för framtiden i föreningen.

Senare och i samband med grävstart skall första inbetalning av medlemsinsatsen […]

Nyhetsbrev juni 2015

Hej Fibermedlemmar.

Styrelsen vill informera om läget i föreningen just nu. Vi har 312 medlemmar i vårt register och vi har vid genomgång upptäckt att några kanske inte är registrerade som fastighetsägare. Formellt är det endast ägaren till den anmälda fastigheten som kan vara medlem. Vet du att det är så hos er (kanske har […]

Föreningen behöver din hjälp…

Hej Fibermedlem!

Föreningen fortsätter sitt arbete med markavtalen och snart kommer vi att påbörja nästa steg som innebär att söka entreprenörer genom anbudsförfarande.

Samtidigt planerar vi för de markarbeten som kommer att behövas när kabelplöjningen startar. Det innebär att vi måste röja väg för de maskiner som skall utföra arbetet.

Därför söker vi medlemmar […]

Nyhetsbrev 1 2015 mars

Hej. Det här nyhetsbrevet är en kortare information kopplat till hemsidans innehåll.

Skölvene fiber har haft sin ordinarie årsstämma för 2015. Ett kort referat från mötet finns på hemsidan www.skolvenefiber.se. På länken (i mailet) hittar du protokollet från årsmötet (likalydande original är justerat och arkiverat).

Efter årsmötet har styrelsen haft sitt konstituerande möte. På sidan […]