Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 374

Antal anslutningar: 459

Styrelse och kontakt

Skölvene Fiber ek. förenings styrelse samt övriga valda funktioner

Ordförande
Joakim Källman
070-8277878

Vice ordförande
Lars Petersson
070-5732554

Sekreterare
Kristina Jyllingmo
073-3480715

Kassör
Barbro Ström
0703-659799

Ledamöter
Tomas Bayard
070-2329961

Jan Altergård
0705-219358

Suppleanter
Berndt Bengtsson
070-5850786

Andreas Redebratt
072-1954660

Valberedning
Olof Gustafsson (sammankallande)

Ronny Andreasson

Revisorer
Lage Wikstrand
0705-302000

Eva-Lill Svensson

Revisorsuppleant
Tomas Kling

För kontakt med föreningen via mail använd adressen: 
kontaktaoss@skolvenefiber.se

Är det något som är oklart eller som inte fungerar på webbplatsen, skicka ett mail till:
webadmin1@skolvenefiber.se