Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 385

Antal anslutningar: 467

Styrelse och kontakt

Skölvene Fiber ek. förenings styrelse samt övriga valda funktioner

Ordförande
Joakim Källman
070-8277878

Vice ordförande
Lars Petersson
070-5732554

Sekreterare
Kristina Jyllingmo
073-3480715

Kassör
Anders Rickeberg
070-552 29 63

Ledamöter
Tomas Bayard
070-2329961

Sten Erlandsson
070-2987963

Bo Lindskog
070-3220006

Suppleanter
Berndt Bengtsson
070-5850786

Andreas Redebratt
072-1954660

Valberedning
Martin Larsson (sammankallande)
070-2146159

Uno Sanfridsson
070-317 20 84

Revisorer
Lage Wikstrand
0705-302000

Eva-Lill Svensson
073-5435058

Revisorsuppleant
Tomas Kling
076-5184501

För kontakt med föreningen via mail använd adressen: 
kontaktaoss@skolvenefiber.se

Du kan även nå oss på vår jourtelefon 072-447 00 45

Är det något som är oklart eller som inte fungerar på webbplatsen, skicka ett mail till:
webadmin1@skolvenefiber.se