Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 382

Antal anslutningar: 467

De senaste 30 åren…

– en kort historik över de senaste decenniernas utveckling

Kommunikationsinfrastruktur under stark förändring

Det kopparnät som började byggas redan på 1880-talet, m.a.o. för långt mer än 100 år sedan, har under lång tid varit i stort sett den enda möjliga förbindelsen för allmän kommunikation som röstsamtal, telex, fax etc. Under de senaste trettio åren har koppartråden successivt blivit allt mer föråldrad som informationsbärare (även om man hunnit byta ledningar flera gånger om).

Här kommer en enkel historik över de senaste decenniernas förändring/utveckling av vårt sätt att kommunicera. Läs gärna som en liten påminnelse – om du har tid…?

Efter att ha gått igenom vad som verkligen har hänt frågar man sig ganska snart – vad kan vi förvänta oss av framtiden? En sak är väl tämligen säker, utvecklingen lär väl knappast stagnera…

_

De första användbara mobiltelefonerna

började finnas på marknaden i början av 80-talet, då i form av NMT450-systemet och senare även ficktelefoner i NMT900. Detta följdes upp ca 10 år senare av GSM-näten som arbetade med digital teknik och telefonerna blev så småningom betydligt mera praktiska och funktionella.

Efterhand har ytterligare utveckling gjort våra mobiltelefoner alltmer sofistikerade med bl.a. anslutning mot Internet, gps, sms- och mail m.m. – funktioner som många skulle ha svårt att vara utan idag. Detta bara drygt 30 år efter att den första mobila telefonen fanns tillgänglig.

Med andra ord är de flesta av oss idag anslutna till ett telefonsystem med mängder av funktioner som hjälper oss i vardagen – och vi behöver inte vara bundna till en kabel.

Vad har detta för betydelse – jo, huvuddelen av vårt kommunikationsbehov sköts via mobilen. Följden är att många, då allra mest vanligt hos ungdomar, inte har någon fast telefon. Det är en utveckling som blir mer och mer påtaglig – och detta är bara en av anledningarna att antalet abonnenter minskar i fasta kopparnätet.
_

Sedan Internet introducerades

hos de svenska hushållen i mitten av 1990-talet har har den tekniska utvecklingen inom informationsöverföring varit enorm och saknar egentligen motstycke i historien. Från ett mycket långsamt modem-anslutet abonnemang via den vanliga analoga telefonlinjen till senare digital ADSL-teknik som avsevärt förbättrat upplevelsen och framförallt möjligheterna att använda Internet. Med bättre teknik ökar även behoven och mängden data som hanteras.

Som lite kuriosa skulle en vanlig tidningssida från kvällspressen av idag knappast vara möjlig att öppna via ett gammalt men ändå väl fungerande analogt modem – sådant som vi normalt förutsätter inte skall ta ner än högst någon enstaka sekund…
_

2 Mbit hastighet när man pratar om bredband

var rimligt för inte så många år sedan, det fungerar visserligen även idag men upplevs oftast som relativt långsamt. Även om ADSL-tekniken utvecklats i kopparnätet är det många hushåll som inte kan få högre hastighet än så, ofta p.g.a. alltför stort avstånd till telefonstationen. Normalt gäller detta för längre ledningar än 5-6 km, med dålig ledningskvalité är det betydligt kortare än så.