Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 382

Antal anslutningar: 467

Varför fiber?

Vi hjälps åt att bygga för framtiden…

För oss är det viktigt med en levande och attraktiv landsbygd där människor kan bo och arbeta på motsvarande villkor som i tätorterna. Inte minst gäller det att skapa förutsättningar för våra företag på landsbygden att hänga med i utvecklingen.

Vi använder oss alltmer av bredband och Internet – till kontakt med anhöriga och vänner, till bankärenden, till samhällstjänster och information, till att handla, till arbete och utbildning på distans, till att se på film…
Det var bara ett axplock av antalet olika tjänster som finns och blir ständigt fler och fler för varje dag – och inte minst allt viktigare. Gamla invanda mönster tenderar efterhand att bli alltför kostsamma och konkurreras ut av självbetjäning och annan service via Internet.

Vårt telenät via kopparledningar kommer att försvinna inom en inte alltför avlägsen framtid pga allt högre underhålls- och driftskostnader. Mobila nätverk kommer med all säkerhet inte att ha en chans att ersätta kopparnätet för att förse landsbygden med den volym datatrafik som ständigt ökar. I den mån de kan användas blir tjänsterna jämförelsevis mycket kostsamma, det visar det senaste årets prisutveckling av mobila datatjänster.

Men, allt är långtifrån en fråga om datatjänster. Man behöver inte ha en dator för att dra nytta av fiberns fördelar. Telefoni fungerar utmärkt via fiber liksom TV där tjänsteleverantörernas olika kanalpaket ofta innefattar ett tjugotal eller fler TV-kanaler och där de flesta får en rejäl kvalitetsförbättring via en fiberanslutning.

En fråga som är svår att förbise – fastigheter utan fiber får ett betydligt sämre attraktionsvärde i framtiden. Just nu är en anslutning till fibernätet mycket fördelaktigt bl.a. genom de bidrag som finansierar en stor del av fiberutbyggnaden. Dessa kommer inte att finnas kvar för de som vill ansluta sig i efterhand.
Man kan nästan jämställa det med en fastighet som saknar el…

Vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt inom vårt verksamhetsområde blir medlemmar och ansluter sig till fibernätet – se kartan under sidan ”Området”. Det är nu chansen finns att vara med från början och dra nytta av de ekonomiska fördelar som finns. Ju fler vi är desto lägre kostnad.

Föreningen har under oktober månad 2014 försökt nå de flesta övriga fastigheter inom området som ännu inte är medlemmar med några viktiga argument per brev.
Läs brevet >>

Välkommen som medlem!