Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 382

Antal anslutningar: 467

Telefoni via fibern

Praktiskt om telefonin via föreningens gruppabonnemang

Vi har fått en del frågor om hur telefonerna fungerar när fibertjänsterna är inkopplade. Kan jag använda mina ”gamla” telefoner etc…? Följande gäller för tjänsterna i föreningens gruppabonnemang. För öppen fiber hänvisar vi till respektive tjänsteleverantör.

I princip kommer det inte att vara någon större förändring – så länge vi inte pratar om riktigt gamla telefoner med pulsval. Dessa fungerar inte att ringa ut med utan särskild utrustning, däremot att svara kan ofta fungera bra bara man hör ringsignalen.

Har man fasta trådbundna telefoner kopplade till telefonjacken i huset så ansluter man dessa via ett av jacken mot routern med en särskild kabel som följer med i paketet. Lite beroende på hur husets interna telefonnät är uppbyggt kan man behöva göra den anslutningen vid husets första jack räknat på den tidigare inkommande telefonledningen eller göra en viss omkoppling av ledningarna.

En viktig sak om man använder husets gamla interna ledningar – se till att dessa är helt bortkopplade mot det gamla telenätet utanför huset. Ledningarna, särskilt de i luften, fungerar som effektiva antenner för åska och det kan komma in starka spänningsspikar den vägen och förstöra telefoner och annan utrustning.

OBS att det inte bara räcker med att klippa av trådarna
de skall skall tas bort så att det åtminstone är en meters avstånd, gärna mer till ledningarna i huset. Allra helst skall de inte nå in i huset överhuvudtaget.

Många har enbart trådlösa telefoner med en eller flera bärbara enheter i samma system. Då kan man med fördel ansluta centralenheten direkt till routern utan att behöva använda de gamla ledningarna i huset.

Strömavbrott – en inte helt oviktig händelse som kanske främst skapar problem för telefonin – vad händer då ?
För nästan all utrustning i ett hus är det ganska självklart att den slutar fungera när ”strömmen går”, men det har ofta inte gällt telefonerna såvida man inte enbart har enheter som kräver nätspänning. Telefonstationerna har batterier för att utrustningen skall fungera ett antal timmar vid spänningsbortfall.
Fibernätet har liknande utrustning för att fungera en viss tid och hålla ljus i fibern.

Men hur fungerar det hemma? Läs här >>