Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 385

Antal anslutningar: 467

Tjänster i fibernätet

Om tjänsterna i fibernätet

Föreningen har till ändamål att i medlemmarnas intresse skapa och driva ett fibernät med högkvalitativt bredband och tillhandahålla ekonomiskt fördelaktiga alternativ till tjänster inom fibernätet.

Föreningen har skapat ett gruppavtal med Telia om ett basutbud i form av ett prisvärt paket med tjänster som vänder sig till privatpersoner. Det har visat sig vara attraktivt för de allra flesta av föreningens medlemmar.
_

Läs mer om abonnemangspaketet på sidan ”Gruppabonnemang”.

För företag och privatpersoner med behov av andra tjänster som exempelvis flera telefonlinjer, växelfunktioner etc så finns alternativet ”Öppen fiber”. Där avtalar man själv med lämplig tjänsteleverantör om lösningar för de olika behov man har.

Öppen fiber kan även vara ett utmärkt alternativ för t.ex. sommarstugor där man endast behöver nättjänster under en kortare del av året.

Läs vidare på följande sidor om vad som gäller för anslutningar och avtal om tjänster i fibernätet.

Med reservation för eventuella sak- eller faktafel beroende på ändringar i utrustning etc.