Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 382

Antal anslutningar: 467

Arkivet

Bilden visar allra första ”spadtaget” för vårt fibernät.

Vad är arkivet?

På våra sidor under ”Arkivet” finns en del äldre material som vi fortsatt låter vara tillgängligt för den som är intresserad. Notera att viss information kan vara inaktuell.

Det finns alltid möjlighet att fortfarande ansluta fastigheter till vårt fibernät även om detta sedan halvårsskiftet 2018 är slutfört som projekt enligt det regelverk och bidragssystem vi haft att förhålla oss till.
Efter uppbyggnaden drivs Skölvene fiber som en ekonomisk förening med syfte att tillhandahålla högkvalitativa fiberbaserade bredbandstjänster som Internet, TV och telefoni.
Vi välkomnar givetvis nya medlemmar med fastigheter som ligger inom vårt geografiska verksamhetsområde.

Välkommen att kontakta oss, gärna via sidan ”Frågor…? eller bli medlem” eller per telefon, se sidan ”Styrelse och kontakt”.

När alla ledningar är klara har de länkats samman med stamnätet i centrala kopplingspunkter.