Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 382

Antal anslutningar: 467

Startsida


OBS! Planerade avbrott i fibernätet OBS!
Natten den 4/3 med början kl. 00,05 till 05,00 förekommer
kortare avbrott för service om ca 20 minuter i delar av nätet.

Vi har hjälpts åt att bygga för framtiden… 

Modern fiberteknik på landsbygden skapar förutsättningar för

= en levande och attraktiv bygd

= att företagande kan ske på motsvarande villkor som i tätorten

= att vi inte är beroende av ett väderkänsligt och ålderdomligt kopparnät

= att vi har möjlighet att få del av det stora TV-utbud som nättjänsterna ger

= att anslutna fastigheter på landsbygden behåller sitt attraktionsvärde

kort sagt – nu har vi motsvarande möjligheter som boende i tätorterna