Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 385

Antal anslutningar: 467

Felanmälan

Ett fibernät är mycket driftsäkert – men om olyckan skulle vara framme…

Vart vänder du dig då? Det beror givetvis på vad som hänt och vilken utrustning som förmodas vara skadad eller inte fungerar.
Läs igenom följande och lägg på minnet så vet du var du skall vända dig.
.

Om något händer med vårt fibernät utanför huset/företaget

Kontakta snarast och endast Skölvene fiber – absolut inte Herrljunga Elektriska eller Falks entreprenad.
Hela anläggningen ägs och förvaltas av Skölvene fiber, eventuella skador eller problem åtgärdas av oss. Vi kan inte ansvara för kostnader som beställts från annan aktör utan vårt godkännande.
Vid skador på fibern som orsakats av fastighetsägaren är det denne som är ansvarig för ev. kostnader – så var försiktig vid målning, reparation av fasad etc.

Vid fel ring oss på vår jourtelefon 072-447 00 45.

_

Om något händer med utrustningen inne i fastigheten/huset.

Uppstår fel på mediaomvandlare eller router eller annat fel på tjänsteutbudet i vårt gruppabonnemang så gör alltid anmälan till Telia.
För oss med gruppabonnemang inom Skölvene fiber gäller support/felanmälan
på tel. 020-20 20 70.

För företag och övriga medlemmar med Öppen fiber gäller givetvis kontakt med sin respektive tjänsteleverantör.