Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 385

Antal anslutningar: 467

UPS strömförsörjning

All utrustning som mediaomvandlare, routrar och telefoner slutar naturligtvis att fungera om vi får ett strömavbrott i den egna fastigheten.

Vårt fibernät har reservaggregat som säkerställer att ljuset i våra fiberledningar fungerar under viss en tid om spänningen bryts till de punkter i nätet som kräver nätspänning.

Det finns bra utrustning i handeln, s.k. UPS, som ansluts mellan vägguttag och förbrukare och kan driva dina egna enheter en viss tid beroende på storlek, typ och belastning. Främst har dessa använts för att undvika spänningsavbrott till stationära datorer och annan känslig utrustning. En stor fördel med UPS-er är att de även har ett inbyggt spänningsfilter, dvs de fångar upp spänningsspikar från åska, maskiner etc och ger nätansluten utrustning ett bra skydd.

En UPS kan vara en bra investering om du ex-vis har utrustning som behöver fungera vid ett strömavbrott. Ibland finns larm kopplat över telefonnätet, kameraövervakning via bredbandet etc. UPS-en håller igång utrustningen under viss tid (beroende av kapacitet) genom att fortsätta leverera 230 V till de enheter som är anslutna till dess utgångar.

För att enbart driva mediaomvandlare och router krävs inte särskilt mycket effekt, ca 30-35 VA. Som exempel har APC en variant av UPS med 700 VA som kan hålla dessa båda enheter igång under ca 80-90 minuter. Kopplar man även till en ordinär stationär dator så handlar det om betydligt kortare driftstid, kanske ca 10 minuter.

Liknande UPS enligt bilden skall enligt APC fungera utmärkt för ändamålet och finns att köpa i handeln hos ex-vis Kjell&Co, Dustin, Inet m.fl. Det finns även betydligt kraftigare varianter för den som behöver mer effekt men de kostar naturligtvis därefter.
Observera – vissa enklare/billigare fabrikat av UPS-er kräver en lägsta tillkopplad förbrukad effekt för att fungera, det är inte helt säkert att enbart belastningen från mediaomvandlare och router är tillräckligt.

Några tips.
Larmutrustning brukar oftast ha ett eget inbyggt backupbatteri och klarar sig oftast ett antal timmar utan el. Många modeller arbetar både via fast telefoni och/eller Internet samt har ett inbyggt SIM-kort för hög säkerhet.

Trådlösa telefoner däremot, samt även en del fasta, kräver nätspänning och behöver då också kopplas till UPS-en för att fungera.

Bärbara datorer fungerar ofta en viss tid på sitt inbyggda batteri om det är laddat – med en UPS som håller routern igång kan du fortsätta surfa och titta på TV via Play+ etc även vid ett strömavbrott.