Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 385

Antal anslutningar: 467

Debiteringsperioder

Information om föreningens debiteringsperioder.

Medlemmar som har autogiro
får två fakturor samtidigt vilka gäller för två kvartal, d.v.s. första kvartalets faktura där årsavgiften ingår, dels andra kvartalets faktura.
Första utskicket kommer sista veckan i januari. Debiteras 28/29 februari (skottår 2024), dels 30 april. Tredje och fjärde kvartalets fakturor skickas ut i juli och debiteras 30 juli samt 30 oktober.

Till medlemmar som har faktura via mail eller brev
kommer utskicket sista veckan i januari och gäller för första kvartalet där även föreningens årsavgift ingår. Denna skall betalas senast 28/29 februari (skottår 2024). Fakturadatum/utskick för andra kvartalet är 1-2 april med förfallodatum 1-2 maj. Fakturadatum/utskick för tredje kvartalet är 1-2 juli, förfallodatum 31 juli/1 augusti, samt fakturadatum/utskick för fjärde kvartalet är 1-2 oktober, med förfallodatum 31 okt/1 nov.

På förekommen anledning uppmanas alla med fakturor via mail
att bevaka sin inkorg de tider som angivits ovan.
Kontrollera även kontots mapp för skräpmail (i förekommande fall även serverns skräpmapp via webmail) om utskicket inte kommit på utsatt tid.

Vi påminner om möjligheten att gå över till autogiro, ett något enklare förfaringssätt.
Kontakta och beställ från någon i styrelsen eller gör en anmälan via formuläret på sidan ”Ändringsanmälan”.