Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 382

Antal anslutningar: 467

Varför just nu?

Det finns starka argument för att ansluta din fastighet till fibernätet – och inte minst att passa på samtidigt som nästan alla dina grannar nu när nätet börjar byggas. Du tjänar mycket på att vara med från början…

Det är ekonomiskt mycket lönsamt – alla som har fast telefoni och bredband via ADSL över en kopparledning kan räkna hem investeringen på några få års sikt. Ett kopparnät är dyrt att underhålla, och det blir ganska säkert ännu kostsammare när huvuddelen av kunderna lämnar det traditionella telenätet för en fiberanslutning. Bankerna har oftast mycket fördelaktiga villkor för s.k. ”fiberlån” för alla som vill sprida ut amorteringen på ex-vis en 5-årsperiod.

Behovet av kapacitet i nätet ökar konstant – kopparnätet har ”slagit i taket” för länge sedan när det gäller hastighet, många abonnenter på landsbygden har haft stora problem sedan lång tid. Med fiber kan kapaciteten ökas efterhand som behovet växer – och det kan vi vara helt klara över att det gör…

Mobila bredband är inget alternativ på landsbygden– de näten har redan idag problem med kapaciteten. Mobila bredband kommer att bli än mer ansträngda av smarta telefoner, läsplattor och andra mobila enheter. Krävande tjänster som TV-sändningar etc kommer att bli mycket kostsamma att använda via mobila nät p.g.a. sitt stora behov av överförd datamängd. Normalt finns det ganska stora begränsningar av den mängd data man får hämta i de flesta mobila nät, vill man ha mer blir det oftast väldigt kostsamt…
Enligt en artikel i tidningen ”PC för Alla” 2014-05-20 är det en skrämmande kostnadsutveckling när det gäller nättjänster i mobila bredband. Läs här >> _

Fiber ökar säkerheten – fibern är inte väder- och åskkänslig. Åska som slår sönder telefoner och annan utrustning är annars ett välkänt problem på landsbygden med koppartrådar. Det är extra viktigt att vi har en fungerande telefoni och bredband i samband med trygghetstjänster som blir alltmer vanliga och utvecklas starkt efterhand som möjligheterna finns.

Värdet av fastigheten ökar med en fiberanslutning – eller minskar om det saknas… Hur intressant är det att köpa ett hus utan elektricitet? Relativt troligt är att priset påverkas ganska kraftigt i framtiden om fiber saknas. Just nu är det en låg kostnad för anslutning…

Du kan också läsa en kort historik ”De senaste 30 åren…” som egentligen är grundläggande till att Skölvene fiber bygger en egen kommunikationsinfrastruktur. Vi hoppas att detta kan hjälpa dig, tillsammans med sidorna om ”Framtiden”, i beslutet att vi får med din fastighet i fibernätet redan från början så att du inte hamnar utanför de ekonomiska och praktiska fördelar som nuvarande bidragsgrunder ger. Att ansluta sig senare kan bli en riktigt dyr affär, från 15-20 000 kr extra och mer beroende på markförhållanden och avstånd…