Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 382

Antal anslutningar: 467

Aktiv / passiv fiber

Aktiv fiber
är beteckningen på en anslutning där det finns ”ljus” i fibern, d.v.s. anslutningen är kopplad till aktiv utrustning i fibernätet och ger därmed tillgång till olika val av tjänster. I vårt fall är det Telia Sonera  som är kommunikationsoperatör och som tillsammans med Herrljunga Elektriska ser till att vi är anslutna mot omvärlden.

För aktiv fiber ingår alltid en mediaomvandlare (en enhet som omvandlar ljuset i fibern till digitala signaler som kan hanteras av en router eller annan ansluten utrustning).

Aktiv fiber delas in i två olika kategorier.

Gruppabonnemang” gäller endast privatpersoner och tecknas kollektivt av föreningen med ett förvalt tjänsteutbud.

Öppen fiber” där man gör eget val av tjänsteoperatör efter sitt eget specifika behov. Främst gäller det företag som ofta är i behov av helt andra kommunikationslösningar än de som gäller för privatpersoner.

Mer om tjänsterna på respektive sidor.
.

Passiv fiber
är beteckningen på en fiber som är framdragen till fastigheten för framtida bruk, d.v.s. ej inkopplad i nuläget men som kan anslutas senare när behovet finns. Det finns följaktligen inget ”ljus” i en passiv fiber och det ingår heller ingen utrustning i fastigheten.

Framtida anslutning av en passiv fiber ger en viss anslutningskostnad och väntetid, delvis beroende av kapaciteten hos kommunikationsoperatörens befintliga utrustning, d.v.s. om den behöver byggas ut. Man installerar normalt inte mer aktiv utrustning än vad som i princip behövs för att ansluta kunder som anmält att man önska abonnera på tjänster i nätet.

För passiv fiber utgår ingen månadskostnad, endast avgift för medlemskap i föreningen.