Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 385

Antal anslutningar: 467

Nyhetsbrev 1 2015 mars

Hej.
Det här nyhetsbrevet är en kortare information kopplat till hemsidans innehåll.

Skölvene fiber har haft sin ordinarie årsstämma för 2015. Ett kort referat från mötet finns på hemsidan www.skolvenefiber.se. På länken (i mailet) hittar du protokollet från årsmötet (likalydande original är justerat och arkiverat).

Efter årsmötet har styrelsen haft sitt konstituerande möte. På sidan ”Styrelse och kontakt” hittar du nu samtliga valda funktioner och styrelsens sammansättning under kommande verksamhetsår.

På hemsidan finns nu även en sida ”Nytt…” som vi kommer att använda för lite enklare och kortare nyheter som inte alltid passar att skicka ut i form av nyhetsbrev men som vi ändå vill förmedla till intresserade allt eftersom de dyker upp. Nyheterna listas i ordning med senast överst, den senaste även längst ner på förstasidan.

Mars 2015

Hälsningar
Skölvene fiber

Comments are closed.