Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 385

Antal anslutningar: 467

Föreningen behöver din hjälp…

Hej Fibermedlem!

Föreningen fortsätter sitt arbete med markavtalen och snart kommer vi att påbörja nästa steg som innebär att söka entreprenörer genom anbudsförfarande.

Samtidigt planerar vi för de markarbeten som kommer att behövas när kabelplöjningen startar. Det innebär att vi måste röja väg för de maskiner som skall utföra arbetet.

Därför söker vi medlemmar som lokalt inom ”sitt område” kan tänka sig att vara behjälpliga med en insats som kan vara att tillfälligt ta bort något staket eller fälla något träd, allt för att maskinerna skall komma fram utan stopp.

OBS!  Allt arbete måste först godkännas av respektive markägare.

Kan du tänka dig att vara till hjälp i föreningens tjänst är vi mycket tacksamma om du hör av dig till någon i styrelsen.

Har du frågor eller är tveksam till vad som gäller, kontakta gärna undertecknad.

Skölvene Fiber
gm. Kurt Fredriksson ordf. i föreningen tel: 0513-23186

eller kontakta någon av övriga i styrelsen

Jan Altergård tel. 0705-219358,  Andreas Redebratt tel. 0721-954660,
Barbro Ström tel. 0703-659799,  Fredrik Andersson tel. 070-8774894,
Lars Pettersson tel. 070-5732554,  Roland Sjöstrand tel. 070-3399546,
Harri Grönman tel. 070-2665493,  Berndt Bengtsson tel. 070-5850786

Comments are closed.