Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 382

Antal anslutningar: 467

Nyhetsbrev september 2015

Hej alla fibermedlemmar!

Läget i föreningen är att vi just nu är 314 medlemmar. Arbetet fortskrider, snart har vi fått klart alla markavtal. Nästa steg i utvecklingen blir att vi kommer med ett fastighetsanslutningsavtal där du som medlem binder dig för framtiden i föreningen.

Senare och i samband med grävstart skall första inbetalning av medlemsinsatsen göras. Underlag för detta kommer som faktura till dig via mail eller per brev och belöper på 10.000 kr. per fastighet samt 8.000 kr. inkl. moms per ytterligare anslutning på samma tomt, ”gårdshus”.

Vi har nyss varit på en Bredbandskonferens i Göteborg där de flesta föreningarna i Västsverige var representerade. Närvarande från länsstyrelsen framförde en del nyheter, bland annat att landsbygdsförordningen (regelverket som är grund för bidragssystemet) snart ligger klar men fortfarande inget fast datum.

Styrelsen Skölvene fiber

Obs! Vi har bifogat en länk till avtalstexten i våra mailutskick så att du i lugn och ro kan läsa igenom innan våra områdesansvariga inom kort kommer med anslutningsavtalet i original för din påskrift.

Comments are closed.