Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 382

Antal anslutningar: 467

Kallelse och dagordning årsstämma 2020

Årsstämman 2020 genomförs 29/6 2020 som poströstning enligt information i brev som skickats ut till medlemmarna. Nya stadgar – förslag till ändringar >>

(Kallelse till Skölvene Fiber ordinarie föreningsstämma Den 20 april 2020 kl. 19.00 i Skölvene Bygdegård)

Dagordning § 1 Mötets öppnande. § 2 Val av ordförande samt […]