Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 385

Antal anslutningar: 467

Kallelse extra föreningsstämma 2017

Kallelse till extra föreningsstämma med Skölvene Fiber

Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-2631

Den 15 maj 2017 kl.19.00 i Församlingshemmet Hudene.

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Godkännande av dagordningen
§ 3 Val av ordförande för mötet
§ 4 Val av sekreterare för mötet
§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare
§ 6 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
§ 7 Fastställande av röstlängd
§ 8 Årsmötesprotokollet
§ 9 Fastställande och beslut av det förslag till stadgar som godkändes vid föreningsstämman den 27 mars 2017
§ 10 Information om verksamheten och framtiden
§ 11 Avslut

Styrelsen hälsar Välkomna !!
Föreningen bjuder på fika.

Comments are closed.