Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 382

Antal anslutningar: 467

Nyhetsbrev mars 2017

Hej fibermedlem !

Information om verksamheten framöver

Vi startar upp slangförläggningen igen efter vinteruppehållet med att slutföra etapp två som består av Stenunga, Hudene västra, Ebbared, Brobacken, Berga, samt Kärnekulla. Nästa steg blir etapp tre som omfattar Skölvene, Källunga, Vimle, N.Säm, Lövsjö, samt Hov. Beräknad sluttid juni-juli 2017.

Vidare ligger föreningsstämman närmast den 27 mars. En punkt på stämman blir ett förslag till stadgeändring som styrelsen förordar. Orsaken är att lagen om Ekonomiska Föreningar har uppdaterats.
Följande paragrafer har justerats: 10, 17, 18, 19, 20, 23 (länk till omarbetade stadgar som pdf-fil)

Knappt en tredjedel av hela slangförläggningen är nu avklarad, dessutom har en del fiberblåsning och svetsning utförts. Därtill kommer kostnader för den samförläggning som Herrljunga Elektriska har utfört till vår fördel.
Vår planering för framtiden visar nu att våren och försommaren blir den mest intensiva delen i vår uppbyggnad av fibernätet.

Resultatet av detta blir stor belastning på vårt konto, därför har styrelsen beslutat att begära in ytterligare 4000 kr / per medlem i insats, plus gällande årsavgift a 200 kr. Samtidigt bör nämnas att det ekonomiska stöd från länsstyrelsen som vi beviljats endast utbetalas med 20 % under byggtiden och utbetalning sker cirka fem månader efter ansökan. Föreningen har beviljats ett banklån mot kommunal borgen som reserv. Vi hoppas naturligtvis slippa använda detta då det drar med sig kostnader.

Slutfakturering beräknas ske i början av 2018.

Ölanda mars 2017

Styrelsen Skölvene Fiber

Comments are closed.