Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 382

Antal anslutningar: 467

Kallelse och dagordning årsstämma 2019

Kallelse till Skölvene Fiber ordinarie föreningsstämma Den 15 april 2019 kl. 19.00 i Skölvene Bygdegård

Dagordning § 1 Mötets Öppnande § 2 Val av ordförande samt vice ordförande vid stämman § 3 Val av sekreterare § 4 Godkännande av röstlängd § 5 Val av två justerare tillika rösträknare § 6 Fråga […]

Nyhetsbrev december 2017

Hej Fibermedlem!

När du läser detta nyhetsbrev är hela vårt fiberområde klart för inkoppling av tjänster och din fiberanslutning är aktiv.

För dig som beställt ”Telia-paketet” och haft Telia sedan tidigare gäller följande. Du ringer 90 200 och begär ”Bredband fiber” och ”support” och anmäler att […]

Nyhetsbrev oktober 2017

Hej blivande ”fiberanvändare”!

Du är en av c:a 457 abonnenter i vår förening. Därför vill vi informera om kommande händelser.

Markarbetena är färdiga inom någon vecka och fiberblåsning och svetsning pågår.

Nästa viktiga del för färdigställande är kontrollmätning av alla fiberanslutningar och, beroende av vad du anmält för tjänster, montering av medieomvandlare […]

Nyhetsbrev augusti 2017

Hej alla fibermedlemmar!

Just nu pågår sista delen av slangförläggningen, ena maskinlaget jobbar i Vimle och kommer senare via Bastorp och Sjöhagen att avsluta vid Vitaheden. Andra laget lägger just sista slangarna i Kläckene och flyttar sedan till Ubby, Örekulla och Hov därefter avslutas markarbetet i Lystorp.

Vi beräknar att […]

Kallelse extra föreningsstämma 2017

Kallelse till extra föreningsstämma med Skölvene Fiber

Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-2631

Den 15 maj 2017 kl.19.00 i Församlingshemmet Hudene.

Dagordning § 1 Mötets öppnande § 2 Godkännande av dagordningen § 3 Val av ordförande för mötet § 4 Val av sekreterare för mötet § 5 […]

Kallelse årsstämma 2017

Kallelse till Skölvene Fiber ordinarie föreningsstämma.

den 27 mars 2017 kl. 19.00 i Skölvene Bygdegård

Dagordning

1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 3 Godkännande av röstlängd 4 Val av två justerare tillika rösträknare 5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 6 Fastställande av dagordning […]

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma med Skölvene Fiber ekonomisk förening, org.nr. 769623-2631

den 20 juni 2016 kl. 19.00 i Församlingshemmet Hudene

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Godkännande av dagordningen

juni 8th, 2016 | Category: Uncategorized | Comments are closed

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till Skölvene Fibers ordinarie föreningsstämma den 16 maj 2016 kl.19.00 i Skölvene Bygdegård

Dagordning

§1 Mötets Öppnande

§2 Val av ordförande och sekreterare samt v. ordförande

§3 Godkännande av röstlängd

§4 Val av två justerare tillika rösträknare

§5 Fråga […]

Idag är det test av ny sida – Senaste nytt…

Något skall det ju hända varje dag…

Kallelse till årsmöte

Skölvene Fiber kallar till ordinarie föreningsstämma.

Vi träffas i Skölvene Bygdegård den 23 februari 2015 kl.19.00 Sedvanliga mötesförhandlingar och information. Föreningen bjuder på fika. Dagordning. § 1. Mötets öppnande § 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman § 3. Godkännande av röstlängd § 4. Val av två justerare tillika rösträknare § […]