Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 385

Antal anslutningar: 467

Årsmötet 2015

20150223_3479

Fiberföreningens årsmöte 2015 var välbesökt med närmare 90-talet närvarande.

Föreningens ordf. Kurt Fredriksson hälsade välkommen och fick förtroendet att leda mötet assisterad av sekr. Andreas Redebratt.

Alla punkter på dagordningen var väl förberedda liksom valberedningens förslag varför mötet förlöpte snabbt och koncist.

Två nya ledamöter valdes in i föreningens styrelse, Barbro Ström och Roland Sjöstrand då Ingemar Sämgård begärt utträde och styrelsen haft en vakans sedan tidigare. Övriga ledamöter är oförändrade. 

20150223_3478

Jan Altergård informerade om aktuella läget med kabelplanering, miljöbeskrivning och bidragsansökan – d.v.s. vi måste avvakta beslut på vår ansökan om bidrag innan vi kan göra så mycket ytterligare.

Arbeten som medför kostnader och som görs innan bidragen är beviljade kommer inte att kunna räknas som bidragsgrundande. Därför kan vi bara vara så väl förberedda som möjligt när beslut kommer.

Speciellt intressant för många deltagare på mötet var kartorna över området (på bilden bakom ordf och sekr). Där kunde man i stort sett se det färdiga fibernätet och var slangarna kommer att plöjas ner vid varje fastighet (med reservation för vissa ändringar).

Comments are closed.