Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 382

Antal anslutningar: 467

Utkast förstasidan…..

Information om tjänsterna i fibernätet
Läs mer t.v. på sidan ”Tjänster i fibernätet” och följande sidor.

Fibernätet igång
Senaste nyhetsbrevet december 2017

Läs här >>


.

Fibernätet färdigt att använda!

I stort har det mesta flutit på efter plan sedan vi fick börja gräva, dock med en viss försening pga vinter och bitvis svåra markförhållanden.
När arbetet med att få slangar och fiber i backen var klart återstod att färdigställa våra kopplingsskåp. Därefter gällde montering av utrustning och kontroll av alla ledningar ute hos kund, ett arbete som måste vara helt klart innan Telia slutligen kunde koppla samman vårt fibernät med omvärlden.

Bilderna ovan – det var 458 fiber som skulle svetsas in i sin respektive anslutningspunkt för att slutligen bli kopplad till rätt port i Telias utrustning så att vi som abonnenter får rätt telefonnummer och rätt tjänster.Vi hjälps åt a
tt bygga för framtiden… 

Modern fiberteknik på landsbygden skapar förutsättningar för

= en levande och attraktiv bygd

= att företagande kan ske på motsvarande villkor som i tätorten

= att vi inte är beroende av ett väderkänsligt och ålderdomligt kopparnät

= att vi har möjlighet att få del av det stora TV-utbud som nättjänsterna ger

= att fastigheterna på landsbygden behåller sitt attraktionsvärde

kort sagt – vi har nu motsvarande möjligheter som boende i tätorterna