Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 385

Antal anslutningar: 467

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma
med Skölvene Fiber ekonomisk förening, org.nr. 769623-2631

den 20 juni 2016 kl. 19.00 i Församlingshemmet Hudene

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Godkännande av dagordningen

§ 3 Val av ordförande för mötet

§ 4 Val av sekreterare för mötet

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare

§ 6 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

§ 7 Fastställande av röstlängd

§ 8 Årsmötesprotokollet

§ 9 Fastställande och beslut av det förslag till stadgar som godkändes vid årsmötet den 16 maj 2016

§ 10 Beslut om förslag från styrelsen att höja medlemsavgiften till 200 kr. som godkändes vid årsmötet 16 maj 2016

§ 11 Beslut om förslag från revisorerna att styrelsen har 7.500 kr. som en premie att använda vid lämpliga tillfällen

§ 12 Avslut

Styrelsen hälsar Välkomna !!

Föreningen bjuder på fika och i samband därmed finns möjlighet till frågor angående uppstarten samt fiberinstallation.

Comments are closed.