Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 374

Antal anslutningar: 459

2018

Nyhetsbrev augusti 2018
 2018/08/10

Hej.
Dags igen för ett nyhetsbrev från fiberföreningen.

Augusti månads brev innehåller bl.a. viktig information hur och till vem du skall göra en felanmälan om något inte fungerar. Därför bifogar vi brevet i form av en pdf-fil som du enkelt kan skriva ut och arkivera för att ta fram vid eventuellt behov.

Med vänlig hälsning
Skölvene fiber

Öppna nyhetsbrevet här >>

Nyhetsbrev mars 2018
 2018/03/12

Hej Fibermedlem!

Skölvene Fiberförening är nu nästan i mål med alla uppgifter som krävs för ett formellt genomförande. I skrivande stund är lantmäteri-förrättningen genomförd och inskrivningen i fastighetsregistret beräknas ske inom närmaste månaden.
Vi beräknar att göra slutsummering av våra kostnader nu under våren för att snarast få besiktning från Länsstyrelsen och därefter utbetalning av vårt statliga bidrag.

Telia som levererar alla tjänster till oss har under tiden som inkopplingen pågått haft en del ”småstrul”, men nu hoppas vi att alla har fått detta klart.
Det har dock visat sig att några har fått fakturor från Telia på tidigare avtal efter 21 dec. 2017. Om ni drabbats av detta, kolla vad som gäller på fakturan.
Vi började vår debitering den 21 dec. och därefter skall Telia endast debitera er för samtalskostnader och ev. tilläggstjänster.
Om ni betalt en faktura som är tveksam, ring 90200 och begär ”faktureringen” för besked och ev. återbetalning.

Är något oklart ring gärna Kurt Fredriksson 0706223186.

Ölanda 10 mars 2018
Styrelsen Skölvene Fiber