Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 374

Antal anslutningar: 459

2017

GOD JUL…
 2017/12/14

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR
önskar Skölvene Fiberförening alla abonnenter!

Totalt är vi nu 458 abonnenter uppdelat på fastighetsägare, boende i gårdshus samt hyresgäster.

Just nu har de flesta kopplat in sig på fibernätet och allt verkar fungera som vi hoppats. Enstaka småfel har uppträtt men efter att vissa justeringar gjorts ser allt bra ut.

Beträffande slutlig insatssumma per fastighetsägare beräknar vi kunna presentera när alla kostnader är avklarade och bidragen från Jordbruksverket har inkommit. Tidsmässigt ligger det på försommaren 2018.

Kommande fakturering av första kvartalsavgiften blir något högre än de 420 kr som tidigare avtalats beroende på att Telia startar sin fakturering från den 21 december 2017. Samtidigt kommer årsavgift för 2018 att läggas in. Fakturor går också ut till abonnenter med Öppen Fiber som betalar 60 kr+moms i månaden och årsavgift. Passiva medlemmar betalar endast årsavgift. 

Första fakturan kommer via brev, som bilaga följer ett svarsformulär där du kan välja vilket faktureringssätt du vill ha av de vi kan erbjuda.
OBS!  Viktigt är att du svarar snarast!! 

Ordinarie föreningsstämma är planerad till mitten av april 2018.

Ölanda i december 2017
Styrelsen Skölvene Fiber

Nyhetsbrev december 2017
 2017/12/06
Hej Fibermedlem! 

När du läser detta nyhetsbrev är hela vårt fiberområde klart för inkoppling av tjänster och din fiberanslutning är aktiv.

För dig som beställt ”Telia-paketet” och haft Telia sedan tidigare gäller följande.
Du ringer 90 200 och begär ”Bredband fiber” och ”support” och anmäler att du vill ha dina nuvarande tjänster överflyttade till fiber och att ingå i Skölvene Fiber´s grupp­abonne­mang. Påpeka gärna att flytten även gäller mail, säkerhetstjänster samt even­tuella övriga tjänster och prisavtal om du har detta.

Har du inte haft Telia tidigare kontaktar du samma support och begär aktivering av de tjänster som ingår i Skölvene fibers gruppabonnemang. För att behålla ditt tidigare telefonnummer begär du att Telia porterar numret från din tidigare leveran­tör.

Du kan även på egen hand söka på Mitt Telia efter din kod för inkoppling.

Alla med Teliapaketet ansluter sin utrustning till tv, dator samt telefon och till sist koppla på strömmen till mediaomvandlaren (den vita boxen med inkommande fiberkabeln). 
I vårt förra nyhetsbrev beskrevs hur du monterar din utrustning.

OBS! Köper du extra TV-box(ar) måste du även beställa tvillingabonnemang till denna/dessa – består av en individuell inloggningskod till varje box och är kostnadsfritt inom vårt avtal upp till maximalt fem TV-apparater (koder skickas via sms eller brev).

Du som har Öppen Fiber kan nu söka leverantör genom att ansluta en dator direkt mot mediaomvandlaren och du kommer automatiskt till ”bredbandswebben.se”.

Om det skulle uppstå någon form av problem i samband med flytt/akti­vering av dina tjänster i fiberanslutningen hänvisar vi till kundtjänsten på 90 200. Telia ansvarar för både utrustning och leverans av det kollektiva tjänstepaket som tecknats av föreningen.

Har du andra frågor hör du av dig till nedanstående.

Berndt Bengtsson   tel. 070-585 07 86, mail berndt1@skolvenefiber.se
Kurt Fredriksson    tel. 070-622 31 86, mail ordf1@skolvenefiber.se
Jan Altergård          tel. 070-521 93 58, mail jan1@skolvenefiber.se

Mer information hittar du på www.skolvenefiber.se

Lycka till!
Skölvene Fiber

Nyhetsbrev oktober 2017
 2017/10/03

 Hej blivande ”fiberanvändare”!

Du är en av c:a 457 abonnenter i vår förening. Därför vill vi informera om kommande händelser.

Markarbetena är färdiga inom någon vecka och fiberblåsning och svetsning pågår.

Nästa viktiga del för färdigställande är kontrollmätning av alla fiberanslutningar och, beroende av vad du anmält för tjänster, montering av medieomvandlare samt leverans av ny utrustning (router, TV-box m.m. som ingår i Telia-paketet).
Detta kommer att ske vid ett och samma tillfälle i respektive fastighet och lägenhet i indelade områden.

Vid detta tillfälle måste någon försöka vara hemma eller att du överlämnar nyckel till någon anförtrodd person.

Herrljunga Elektriska AB monterar mediaomvandlaren och en person från föreningen ansvarar för leverans av övrig utrustning.
Vi informerar dig i god tid om dag och tidpunkt.

Vi förutsätter att allt skall fungera enligt nuvarande planering och att din fiberupp-koppling skall vara igång senast i mitten av december.

Men, OBSERVERA! – se till att nuvarande operatörsavtal på TV, telefon och bredband inte avbryts förrän sista januari 2018. Skulle något oförutsett inträffa i vår uppkoppling undviker du störningar under jul- och nyårshelgerna.
Har du abonnemang hos Telia behövs ingen extra åtgärd innan dina tjänster skall flyttas över till fibern.

Ölanda oktober 2017

Styrelsen för Skölvene Fiberförening

Nyhetsbrev augusti 2017
 2017/08/11

Hej alla fibermedlemmar!

Just nu pågår sista delen av slangförläggningen, ena maskinlaget jobbar i Vimle och kommer senare via Bastorp och Sjöhagen att avsluta vid Vitaheden. Andra laget lägger just sista slangarna i Kläckene och flyttar sedan till Ubby, Örekulla och Hov därefter avslutas markarbetet i Lystorp.

Vi beräknar att all slangförläggning skall vara avslutad i augusti. Vinter, semester och bitvis svåra markförhållande har försenat oss något.

Efter att fiberblåsning och svetsning har slutförts kommer Herrljunga Elektriska att göra funktionskontroll i alla fastigheter. Därefter kommer Telia att montera mediaomvandlaren och slutföra hela projektet med att sätta ljus i ledningarna någon gång innan årsslutet.

Återigen uppmanar vi medlemmarna att montera den vita boxen på ytterväggen och borra hål för att dra ut den vita fiberkabeln.
Genom ett gott samarbete hoppas vi att allt skall flyta utan hinder.

Styrelsen Skölvene Fiber

Nyhetsbrev maj 2017
 2017/05/23

Nu har vi startat upp tredje etappen av slangförläggningen, och är nästan färdiga i Skölvene.
Nästa område blir Källunga och sedan vidare mot Tostared.
Våran entreprenör jobbar nu med två maskinlag, varav det ena laget snart har lagt färdigt i Ebbared för att sedan gå vidare till Berga och Kärnekulla. Därefter kommer det laget att ansluta till tredje etappen.
Under tiden jobbar Herrljunga Elektriska med att blåsa och svetsa fiber i de områden som är färdiglagda.
Vi beräknar att slangförläggningen skall vara avklarad en bit in i Juli.
Därefter kommer blåsning och svetsning av fiberstammen vara huvuduppgiften för vår entreprenör.
Nu uppmanar vi de medlemmar som just fått sin slang framdragen till fastigheten att snarast montera den vita boxen på ytterväggen och borra hål i väggen för att kunna dra ut den vita fiberkabeln.
Genom ett gott samarbete hoppas vi att allt skall flyta utan hinder.

Styrelsen Skölvene Fiber

Nyhetsbrev mars 2017
 2017/03/04

Hej fibermedlem !

Information om verksamheten framöver

Vi startar upp slangförläggningen igen efter vinteruppehållet med att slutföra etapp två som består av Stenunga, Hudene västra, Ebbared, Brobacken, Berga, samt Kärnekulla. Nästa steg blir etapp tre som omfattar Skölvene, Källunga, Vimle, N.Säm, Lövsjö, samt Hov. Beräknad sluttid juni-juli 2017.

Vidare ligger föreningsstämman närmast den 27 mars. En punkt på stämman blir ett förslag till stadgeändring som styrelsen förordar. Orsaken är att lagen om Ekonomiska Föreningar har uppdaterats.
Följande paragrafer har justerats: 10, 17, 18, 19, 20, 23 (länk till omarbetade stadgar som pdf-fil)

Knappt en tredjedel av hela slangförläggningen är nu avklarad, dessutom har en del fiberblåsning och svetsning utförts. Därtill kommer kostnader för den samförläggning som Herrljunga Elektriska har utfört till vår fördel.
Vår planering för framtiden visar nu att våren och försommaren blir den mest intensiva delen i vår uppbyggnad av fibernätet.

Resultatet av detta blir stor belastning på vårt konto, därför har styrelsen beslutat att begära in ytterligare 4000 kr / per medlem i insats, plus gällande årsavgift a 200 kr. Samtidigt bör nämnas att det ekonomiska stöd från länsstyrelsen som vi beviljats endast utbetalas med 20 % under byggtiden och utbetalning sker cirka fem månader efter ansökan. Föreningen har beviljats ett banklån mot kommunal borgen som reserv. Vi hoppas naturligtvis slippa använda detta då det drar med sig kostnader.

Slutfakturering beräknas ske i början av 2018.

Ölanda mars 2017

Styrelsen Skölvene Fiber