Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 374

Antal anslutningar: 459

2016

Nyhetsbrev december 2016
 2016/12/14

Hej fibermedlem!

Skölvene fiberförening önskar alla en
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

Verksamheten i föreningen pågår just nu med slangförläggning.
Vi har klarat av de centrala delarna av Hudene och påbörjar nu Stenungaområdet. Tillfälligt har vi haft ytterligare en maskin i arbete vilket innebär att Kärtaredsområdet också är färdiglagt. Vår entreprenör har även startat fiberinblåsningen. Skölvene, Mosslanda, Ölanda, Grimstorp, Åsbogärde samt Klastorp är klara.
Nästa steg blir då att påbörja svetsningen av fiberkablarna i dessa områden.

Vidare önskar vi att alla, där vi passerat med slangförläggningen vid era fastigheter, gräver ner slangen i trädgården, om möjligt innan vinter och tjäle sätter stopp för detta. Dessutom monterar upp dosan ni fått och dra ut den vita fiberkabeln efter att ni borrat hål i väggen.
Läs noga instruktionen som bifogades.

Fiberföreningen anmäler till entreprenören när fiberblåsning kan göras. Detta sker områdesvis när slangar och anslutningsdosor är monterade.

Om ni behöver hjälp med borrning och montering ställer Herrljunga Elektriska upp med detta (mot ersättning), kontakta då 0513-220 40 och anmäl er.

Just nu är vi 358 medlemmar i föreningen. Glädjande att medlemsantalet har ökat under året och fortfarande finns möjlighet att bli medlem i område vi ännu inte har slangförlagt.

Ordinarie föreningsstämma är planerad till slutet av mars 2017.

Ölanda i december 2016
Styrelsen i Skölvene Fiber

Nyhetsbrev november 2016
 2016/11/14

Första etappen avklarad!

Nu är första etappen av slangförläggningen avklarad. Skölvene (väster om Falköpingsvägen), Mosslanda, Ölanda, Grimstorp, Åsbogärde och Klastorp har fått sina slangar nerplöjda.
Nu går vi vidare med andra etappen som omfattar de centrala delarna av Hudene och norrut mot Kärtared och Stenunga. Därefter följer Boatorp, Ebbared, Brobacken samt Berga och Kärnekulla.

I mitten av november är fiberblåsningen planerad att starta inom de områden där slangförläggningen är klar, därför är det viktigt att fastighetsägarna gräver ner sina slangar inne på tomten och monterar den box som skall sitta utomhus på husväggen.

Framöver kommer en del maskinförflyttningar att göras eftersom vissa delar av nätbyggnationen redan är slangförlagd genom den samförläggning med starkströmskabel som Herrljunga Elektriska utfört.
Vi återkommer med ytterligare information framöver.

Står du i tankarna att gräva fram till huset och behöver slang ring 070-622 31 86.

Har du frågor eller andra funderingar hör av dig till någon i styrelsen.

Nyhetsbrev april 2016
 2016/04/07

Hej medlem i Skölvene fiber
___________________________________

Styrelsen informerar härmed om nuläget i föreningen, följande har hänt sedan vårt förra utskick.

Upphandlingarna är avslutade och Herrljunga Elektriska AB blir vår totalentreprenör när det gäller byggande av föreningens fibernät.
Kommunikations- och tjänsteleverantör blir TeliaSonera.

Nu i månadsskiftet mars-april kom det förväntade beskedet från Länsstyrelsen att vi får de 40 % i stöd som vi har kämpat för.

Grävstart är planerad till augusti månad, vilket innebär att vi kommer att skicka ut en faktura per brev á 10 100 kr i juni månad.
Av detta belopp är 10 000 kr del av insatsen och 100 kr är årets medlemsavgift. För de medlemmar som anmält fler anslutningar än en tillkommer 6 400 kr för var och en av dessa.

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas i Skölvene Bygdegård den 16 maj 2016. Kallelse till stämman skickas ut via e-post, brev samt annons i Knallebladet v17.

Detta nyhetsbrev är det hittills trevligaste utskicket i föreningens historia. Vi hoppas att ni medlemmar känner lika stor tillfredställelse som vi i styrelsen över att bokstavligt talat äntligen få sätta spaden i marken.

Skölvene fiber
Styrelsen