Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 374

Antal anslutningar: 459

2015

Nyhetsbrev december 2015
 2015/12/21

Hej Fibermedlem

Skölvene Fiberförening önskar alla en
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Verksamheten i föreningen pågår just nu med att teckna fastighetsanslutningsavtalen, eftersom vi i det närmaste är klara med markavtalen.

Som nästa uppgift kommer den offentliga upphandling som krävs för att hitta den totalentreprenör som vi hoppas skall utföra de tjänster som erfordras för vår fiberutbyggnad.

Jordbruksverket har enligt uppgift snart klart sina direktiv och vi väntar nu ett besked från länsstyrelsen på vår bidragsansökan.

En glädjande uppgift har kommit från Skatteverket som gäller den moms som tidigare skulle debiterats de fastighetsägare med ett gårdshus eller hyreslägenhet, numera skall ingen moms debiteras vilket gör det billigare för de som inte har avdragsrätten att ta till.

Just nu är vi 320 medlemmar i föreningen. Trevligt att många har tillkommit under året och vi hoppas på ännu fler.

Ölanda i december 2015
Styrelsen i Skölvene Fiber

Nyhetsbrev september 2015
 2015/09/23

Hej alla fibermedlemmar!

Läget i föreningen är att vi just nu är 314 medlemmar. Arbetet fortskrider, snart har vi fått klart alla markavtal. Nästa steg i utvecklingen blir att vi kommer med ett fastighetsanslutningsavtal där du som medlem binder dig för framtiden i föreningen.

Senare och i samband med grävstart skall första inbetalning av medlemsinsatsen göras. Underlag för detta kommer som faktura till dig via mail eller per brev och belöper på 10.000 kr. per fastighet samt 8.000 kr. inkl. moms per ytterligare anslutning på samma tomt, ”gårdshus”.

Vi har nyss varit på en Bredbandskonferens i Göteborg där de flesta föreningarna i Västsverige var representerade. Närvarande från länsstyrelsen framförde en del nyheter, bland annat att landsbygdsförordningen (regelverket som är grund för bidragssystemet) snart ligger klar men fortfarande inget fast datum.

Styrelsen Skölvene fiber

Obs! Vi har bifogat en länk till avtalstexten i våra mailutskick så att du i lugn och ro kan läsa igenom innan våra områdesansvariga inom kort kommer med anslutningsavtalet i original för din påskrift.

Nyhetsbrev juni 2015
 2015/06/08

Hej Fibermedlemmar.

Styrelsen vill informera om läget i föreningen just nu.
Vi har 312 medlemmar i vårt register och vi har vid genomgång upptäckt att några kanske inte är registrerade som fastighetsägare. Formellt är det endast ägaren till den anmälda fastigheten som kan vara medlem.
Vet du att det är så hos er (kanske har ni överlåtit fastigheten på barn eller andra) meddela i så fall detta till oss för att rätt namn skall vara registrerat i vårt medlemsregister.

Mera info kommer framöver, just nu jobbar vi med markavtalen och har påbörjat upphandlingen med att söka totalentreprenör.

Medlemsavgifterna strömmar just nu in och förstärker vår kassa, vi tackar för visat intresse.
Har du händelsevis missat detta får du här en påminnelse.

Ölanda 1 juni 2015
Styrelsen Skölvene Fiber

Föreningen behöver din hjälp…
 2015/04/16

Hej Fibermedlem!

Föreningen fortsätter sitt arbete med markavtalen och snart kommer vi att påbörja nästa steg som innebär att söka entreprenörer genom anbudsförfarande.

Samtidigt planerar vi för de markarbeten som kommer att behövas när kabelplöjningen startar. Det innebär att vi måste röja väg för de maskiner som skall utföra arbetet.

Därför söker vi medlemmar som lokalt inom ”sitt område” kan tänka sig att vara behjälpliga med en insats som kan vara att tillfälligt ta bort något staket eller fälla något träd, allt för att maskinerna skall komma fram utan stopp.

OBS!  Allt arbete måste först godkännas av respektive markägare.

Kan du tänka dig att vara till hjälp i föreningens tjänst är vi mycket tacksamma om du hör av dig till någon i styrelsen.

Har du frågor eller är tveksam till vad som gäller, kontakta gärna undertecknad.

Skölvene Fiber
gm. Kurt Fredriksson ordf. i föreningen tel: 0513-23186

eller kontakta någon av övriga i styrelsen

Jan Altergård tel. 0705-219358,  Andreas Redebratt tel. 0721-954660,
Barbro Ström tel. 0703-659799,  Fredrik Andersson tel. 070-8774894,
Lars Pettersson tel. 070-5732554,  Roland Sjöstrand tel. 070-3399546,
Harri Grönman tel. 070-2665493,  Berndt Bengtsson tel. 070-5850786

Nyhetsbrev 1 2015 mars
 2015/03/13

Hej.
Det här nyhetsbrevet är en kortare information kopplat till hemsidans innehåll.

Skölvene fiber har haft sin ordinarie årsstämma för 2015. Ett kort referat från mötet finns på hemsidan www.skolvenefiber.se. På länken (i mailet) hittar du protokollet från årsmötet (likalydande original är justerat och arkiverat).

Efter årsmötet har styrelsen haft sitt konstituerande möte. På sidan ”Styrelse och kontakt” hittar du nu samtliga valda funktioner och styrelsens sammansättning under kommande verksamhetsår.

På hemsidan finns nu även en sida ”Nytt…” som vi kommer att använda för lite enklare och kortare nyheter som inte alltid passar att skicka ut i form av nyhetsbrev men som vi ändå vill förmedla till intresserade allt eftersom de dyker upp. Nyheterna listas i ordning med senast överst, den senaste även längst ner på förstasidan.

Mars 2015

Hälsningar
Skölvene fiber