Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 385

Antal anslutningar: 467

GOD JUL…

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR
önskar Skölvene Fiberförening alla abonnenter!

Totalt är vi nu 458 abonnenter uppdelat på fastighetsägare, boende i gårdshus samt hyresgäster.

Just nu har de flesta kopplat in sig på fibernätet och allt verkar fungera som vi hoppats. Enstaka småfel har uppträtt men efter att vissa justeringar gjorts ser allt bra ut.

Beträffande slutlig insatssumma per fastighetsägare beräknar vi kunna presentera när alla kostnader är avklarade och bidragen från Jordbruksverket har inkommit. Tidsmässigt ligger det på försommaren 2018.

Kommande fakturering av första kvartalsavgiften blir något högre än de 420 kr som tidigare avtalats beroende på att Telia startar sin fakturering från den 21 december 2017. Samtidigt kommer årsavgift för 2018 att läggas in. Fakturor går också ut till abonnenter med Öppen Fiber som betalar 60 kr+moms i månaden och årsavgift. Passiva medlemmar betalar endast årsavgift. 

Första fakturan kommer via brev, som bilaga följer ett svarsformulär där du kan välja vilket faktureringssätt du vill ha av de vi kan erbjuda.
OBS!  Viktigt är att du svarar snarast!! 

Ordinarie föreningsstämma är planerad till mitten av april 2018.

Ölanda i december 2017
Styrelsen Skölvene Fiber

Comments are closed.