Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 385

Antal anslutningar: 467

Nyhetsbrev april 2016

Hej medlem i Skölvene fiber
___________________________________

Styrelsen informerar härmed om nuläget i föreningen, följande har hänt sedan vårt förra utskick.

Upphandlingarna är avslutade och Herrljunga Elektriska AB blir vår totalentreprenör när det gäller byggande av föreningens fibernät.
Kommunikations- och tjänsteleverantör blir TeliaSonera.

Nu i månadsskiftet mars-april kom det förväntade beskedet från Länsstyrelsen att vi får de 40 % i stöd som vi har kämpat för.

Grävstart är planerad till augusti månad, vilket innebär att vi kommer att skicka ut en faktura per brev á 10 100 kr i juni månad.
Av detta belopp är 10 000 kr del av insatsen och 100 kr är årets medlemsavgift. För de medlemmar som anmält fler anslutningar än en tillkommer 6 400 kr för var och en av dessa.

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas i Skölvene Bygdegård den 16 maj 2016. Kallelse till stämman skickas ut via e-post, brev samt annons i Knallebladet v17.

Detta nyhetsbrev är det hittills trevligaste utskicket i föreningens historia. Vi hoppas att ni medlemmar känner lika stor tillfredställelse som vi i styrelsen över att bokstavligt talat äntligen få sätta spaden i marken.

Skölvene fiber
Styrelsen

Comments are closed.