Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 385

Antal anslutningar: 467

Nyhetsbrev december 2016

Hej fibermedlem!

Skölvene fiberförening önskar alla en
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

Verksamheten i föreningen pågår just nu med slangförläggning.
Vi har klarat av de centrala delarna av Hudene och påbörjar nu Stenungaområdet. Tillfälligt har vi haft ytterligare en maskin i arbete vilket innebär att Kärtaredsområdet också är färdiglagt. Vår entreprenör har även startat fiberinblåsningen. Skölvene, Mosslanda, Ölanda, Grimstorp, Åsbogärde samt Klastorp är klara.
Nästa steg blir då att påbörja svetsningen av fiberkablarna i dessa områden.

Vidare önskar vi att alla, där vi passerat med slangförläggningen vid era fastigheter, gräver ner slangen i trädgården, om möjligt innan vinter och tjäle sätter stopp för detta. Dessutom monterar upp dosan ni fått och dra ut den vita fiberkabeln efter att ni borrat hål i väggen.
Läs noga instruktionen som bifogades.

Fiberföreningen anmäler till entreprenören när fiberblåsning kan göras. Detta sker områdesvis när slangar och anslutningsdosor är monterade.

Om ni behöver hjälp med borrning och montering ställer Herrljunga Elektriska upp med detta (mot ersättning), kontakta då 0513-220 40 och anmäl er.

Just nu är vi 358 medlemmar i föreningen. Glädjande att medlemsantalet har ökat under året och fortfarande finns möjlighet att bli medlem i område vi ännu inte har slangförlagt.

Ordinarie föreningsstämma är planerad till slutet av mars 2017.

Ölanda i december 2016
Styrelsen i Skölvene Fiber

Comments are closed.