Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 385

Antal anslutningar: 467

Nyhetsbrev 2 – december 2014

Bäste medlem!

Sedan vårt förra nyhetsbrev har arbetet i styrelsen fortgått med bl. a. vår ansökan om statligt stöd för vårt fiberprojekt. Det så kallade samrådet med Naturvårds- och Kultur och Miljöenheten hos Länsstyrelsen är godkänt och klart. Det betyder att vi får anlägga fibernätet rent geografiskt enligt vår preliminära projektering utan att påverka natur- eller kulturskyddade områden.
Den slutliga ansökan till Jordbruksverket/Länsstyrelsen är inskickad med den nödvändiga information som krävs i nuläget. Beslut om stödpengar och igångsättning av vårt projekt beräknar vi kunna få i april-maj nästa år. All igångsättning före beslut riskerar att minska vårt bidrag som enligt de nya reglerna ger oss 40% av samtliga kostnader.

Förberedelserna vi kommer att jobba med fram till våren handlar bl.a. om att skriva markavtal, svara på kompletterande uppgifter från Jordbruksverket, engagera ett par medlemmar för projektering och upphandling (intresserade får tacksamt höra av sig!) samt i övrigt löpande uppgifter för föreningens fortsatta välmående.

Gärna fler medlemmar
Som de flesta säkert sett har vi nyligen satt upp ett antal informationsskyltar på olika ställen inom vårt område. Detta i avseende att få ännu inte anmälda fastighetsägare att intressera sig för vår verksamhet. Antalet medlemmar är för närvarande 297 st.

Kommande årsmöte
Som förening har vi den årligen återkommande föreningsstämman framför oss, planerad att hållas måndagen den 23 februari 2015 i Skölvene Bygdegård – se vidare annons i Knallebladet veckorna innan.

Motioner
till föreningens årsstämma skall vara styrelsen tillhanda senast den 6 febr. 2015 under adress Skölvene fiber, c/o Kurt Fredriksson, Ölanda Soldattorpet 1, 524 92 Herrljunga.

Sist men inte minst vill vi med detta även önska alla våra medlemmar
en God Jul och ett Gott Nytt År

December 2014

Med bästa hälsningar
Skölvene Fiber
Styrelsen

Comments are closed.