Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 385

Antal anslutningar: 467

Nyhetsbrev 2 – december 2014

Bäste medlem!

Sedan vårt förra nyhetsbrev har arbetet i styrelsen fortgått med bl. a. vår ansökan om statligt stöd för vårt fiberprojekt. Det så kallade samrådet med Naturvårds- och Kultur och Miljöenheten hos Länsstyrelsen är godkänt och klart. Det betyder att vi får anlägga fibernätet rent geografiskt enligt vår preliminära projektering utan att påverka natur- […]

Nyhetsbrev 1 – september 2014

Hej medlemmar i Skölvene Fiberförening!

Äntligen . . . här kommer vårt första NYHETSBREV från fiberföreningens egen hemsida, www.skolvenefiber.se. Nyhetsbrevet återkommer vi med efterhand som information av allmänt intresse behöver förmedlas, alltså inga förutbestämda veckobrev eller liknande.

Vad händer i vår förening? Efter årsmötet har det skett ytterligare en förändring i styrelsen. Roger Forsberg har […]