Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 374

Antal anslutningar: 458

Styrelse och kontakt

Skölvene Fiber ek. förenings styrelse samt övriga valda funktioner

Ordförande
Kurt Fredriksson
ordf1@skolvenefiber.se

070-6223186

Vice ordförande
Jan Altergård
jan1@skolvenefiber.se
0705-219358

Sekreterare
Karl Krupke
karl@skolvenefiber.se
070-3080937

Kassör
Barbro Ström
barbro1@skolvenefiber.se
0703-659799

Ledamöter
Tomas Bayard
tomas1@skolvenefiber.se
070-2329961

Lars Pettersson
lars1@skolvenefiber.se
070-5732554

Roland Sjöstrand
roland1@skolvenefiber.se
070-3399546

Suppleanter
Marie Granelli Franklin
marie1@skolvenefiber.se
0513-23323

Berndt Bengtsson
berndt1@skolvenefiber.se
070-5850786

Valberedning
Henri Andreasson (sammankallande)
henri1@skolvenefiber.se
070-3153691

Olof Gustafsson
olof1@skolvenefiber.se

Kent Lennartsson
kent1@skolvenefiber.se

Revisorer
Cristina Arvidsson
cristina1@skolvenefiber.se
0513-72158

Alf Emilsson
alf1@skolvenefiber.se
0702-133290

Revisorsuppleant
Alf Sanfridsson
alfson1@skolvenefiber.se
070-3329621

Är det något som är oklart eller som inte fungerar på webbplatsen, skicka ett mail till:
webadmin1@skolvenefiber.se