Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 374

Antal anslutningar: 458

Styrelse och kontakt

Skölvene Fiber ek. förenings styrelse samt övriga valda funktioner

Ordförande
Kurt Fredriksson
070-6223186

Vice ordförande
Jan Altergård
0705-219358

Sekreterare
Karl Krupke
070-3080937

Kassör
Barbro Ström
0703-659799

Ledamöter
Tomas Bayard
070-2329961

Lars Pettersson
070-5732554

Roland Sjöstrand
070-3399546

Suppleanter
Marie Granelli Franklin
0513-23323

Berndt Bengtsson
070-5850786

Valberedning
Henri Andreasson (sammankallande)
070-3153691

Olof Gustafsson

Kent Lennartsson

Revisorer
Cristina Arvidsson
0513-72158

Alf Emilsson
0702-133290

Revisorsuppleant
Alf Sanfridsson
070-3329621

För kontakt med föreningen via mail använd adressen: 
kontakt@skolvenefiber.se

Är det något som är oklart eller som inte fungerar på webbplatsen, skicka ett mail till:
webadmin1@skolvenefiber.se