Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 374

Antal anslutningar: 459

Kallelse och dagordning årsstämma 2020

Årsstämman 2020 genomförs 29/6 2020 som poströstning enligt information i brev som skickats ut till medlemmarna. Nya stadgar – förslag till ändringar >>

(Kallelse till Skölvene Fiber ordinarie föreningsstämma Den 20 april 2020 kl. 19.00 i Skölvene Bygdegård)

Dagordning § 1 Mötets öppnande. § 2 Val av ordförande samt […]

Eventuella förändringar i TV-utbudet den 1 juli 2019

Skölvene fiber har fått följande information från Telia Just nu pågår förhandlingar mellan Telia och en av deras leverantörer av tv-kanaler.

Vi vill med detta lämna tidig information om en pågående förhandling mellan Telia och en av deras leverantörer som […]

Kallelse och dagordning årsstämma 2019

Kallelse till Skölvene Fiber ordinarie föreningsstämma Den 15 april 2019 kl. 19.00 i Skölvene Bygdegård

Dagordning § 1 Mötets Öppnande § 2 Val av ordförande samt vice ordförande vid stämman § 3 Val av sekreterare § 4 Godkännande av röstlängd § 5 Val av två justerare tillika rösträknare § 6 Fråga […]

Nyhetsbrev augusti 2018

Hej. Dags igen för ett nyhetsbrev från fiberföreningen.

Augusti månads brev innehåller bl.a. viktig information hur och till vem du skall göra en felanmälan om något inte fungerar. Därför bifogar vi brevet i form av en pdf-fil som du enkelt kan skriva ut och arkivera för att ta fram vid eventuellt behov.

Med vänlig […]

Nyhetsbrev mars 2018

Hej Fibermedlem!

Skölvene Fiberförening är nu nästan i mål med alla uppgifter som krävs för ett formellt genomförande. I skrivande stund är lantmäteri-förrättningen genomförd och inskrivningen i fastighetsregistret beräknas ske inom närmaste månaden. Vi beräknar att göra slutsummering av våra kostnader nu under våren för att snarast få besiktning från Länsstyrelsen och därefter utbetalning av […]

GOD JUL…

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR önskar Skölvene Fiberförening alla abonnenter!

Totalt är vi nu 458 abonnenter uppdelat på fastighetsägare, boende i gårdshus samt hyresgäster.

Just nu har de flesta kopplat in sig på fibernätet och allt verkar fungera som vi hoppats. Enstaka småfel har uppträtt men […]

Nyhetsbrev december 2017

Hej Fibermedlem!

När du läser detta nyhetsbrev är hela vårt fiberområde klart för inkoppling av tjänster och din fiberanslutning är aktiv.

För dig som beställt ”Telia-paketet” och haft Telia sedan tidigare gäller följande. Du ringer 90 200 och begär ”Bredband fiber” och ”support” och anmäler att […]

Nyhetsbrev oktober 2017

Hej blivande ”fiberanvändare”!

Du är en av c:a 457 abonnenter i vår förening. Därför vill vi informera om kommande händelser.

Markarbetena är färdiga inom någon vecka och fiberblåsning och svetsning pågår.

Nästa viktiga del för färdigställande är kontrollmätning av alla fiberanslutningar och, beroende av vad du anmält för tjänster, montering av medieomvandlare […]

Nyhetsbrev augusti 2017

Hej alla fibermedlemmar!

Just nu pågår sista delen av slangförläggningen, ena maskinlaget jobbar i Vimle och kommer senare via Bastorp och Sjöhagen att avsluta vid Vitaheden. Andra laget lägger just sista slangarna i Kläckene och flyttar sedan till Ubby, Örekulla och Hov därefter avslutas markarbetet i Lystorp.

Vi beräknar att […]

Första etappen

Första etappen avklarad!

 

 

Nu är första etappen av slangförläggningen avklarad. Skölvene (väster om Falköpings-vägen), Mosslanda, Ölanda, Grimstorp, Åsbogärde och Klastorp har fått sina slangar nerplöjda. Nu går vi vidare med andra etappen som omfattar de centrala delarna av Hudene och norrut mot Kärtared och Stenunga. Därefter följer Boatorp, Ebbared, Brobacken samt Berga […]