Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 374

Antal anslutningar: 458

Startsida

Nyhetsbrev augusti 2018
Läs våra senaste nyhetsbrev >>


.


Vi har hjälpts åt a
tt bygga för framtiden… 

Modern fiberteknik på landsbygden skapar förutsättningar för

= en levande och attraktiv bygd

= att företagande kan ske på motsvarande villkor som i tätorten

= att vi inte är beroende av ett väderkänsligt och ålderdomligt kopparnät

= att vi har möjlighet att få del av det stora TV-utbud som nättjänsterna ger

= att fastigheterna på landsbygden behåller sitt attraktionsvärde

kort sagt – vi har nu motsvarande möjligheter som boende i tätorterna