Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Medlemsanmälan"!

Antal medlemmar just nu: 373

Startsida

Information om kommande tjänster i fibernätet
Läs mer t.v. på sidan ”Tjänster i fibernätet” och följande sidor.
Mer information och uppdateringar av sidorna kommer efterhand.

Senaste nyhetsbrevet
Läs här >>


.

Sista etappen igång!

Just nu pågår sista delen av slangförläggningen, ena maskinlaget jobbar i Vimle och kommer senare via Bastorp och Sjöhagen att avsluta vid Vitaheden. Andra laget lägger just sista slangarna i Kläckene och flyttar sedan till Ubby, Örekulla och Hov därefter avslutas markarbetet i Lystorp.

Vi beräknar att all slangförläggning skall vara avslutad i augusti. Vinter, semester och bitvis svåra markförhållande har försenat oss något.

Efter att fiberblåsning och svetsning har slutförts kommer Herrljunga Elektriska att göra funktionskontroll i alla fastigheter. Därefter kommer Telia att montera mediaomvandlaren och slutföra hela projektet med att sätta ljus i ledningarna någon gång innan årsslutet.

Återigen uppmanar vi medlemmarna att montera den vita boxen på ytterväggen och borra hål för att dra ut den vita fiberkabeln.
Genom ett gott samarbete hoppas vi att allt skall flyta utan hinder.

 Vi hjälps åt a
tt bygga för framtiden… 

Modern fiberteknik på landsbygden skapar förutsättningar för

= en levande och attraktiv bygd

= att företagande kan ske på motsvarande villkor som i tätorten

= att vi inte är beroende av ett väderkänsligt och ålderdomligt kopparnät

= att vi har möjlighet att få del av det stora TV-utbud som nättjänsterna ger

= att fastigheterna på landsbygden behåller sitt attraktionsvärde

kort sagt – vi får motsvarande möjligheter som boende i tätorterna